Uskovi kupovine, dostave, reklamacije i povraćaj

Poručivanje

Nakon što ste izabrali artikal koji želite da kupite potrebno je da kliknete na dugme "Dodaj u korpu" nakon čega dobijate uvid u 
Vašu korpu sa ukupnim iznosom Vašeg računa.

Klikom na dugme "Naručite" prikazeće Vam se sledeći korak gde je potrebno da unesete svoje podatke.
Prilikom sastavljanja porudžbine potrebno je da popunite sve neophodne podatke:
Prilikom poručivanja potrebno je da unesete sledeće podatke:
Email adresu
Ime i prezime
Grad i adresu
Kontakt telefon
Klikom na dugme "Nastavi" dobićete pregled Vaše porudžbine koji se sastoji od podataka koje ste uneli za dostavu i računa sa
troškovima isporuke. Klikom na dugme "Pošaljite porudžbinu" Vaša porudžbina je zaključena i dobićete poruku obaveštenja o
zaključivanju porudžbine kao i email u kome će biti detalji Vaše porudžbine.

Nastojaćemo da u najkraćem roku proverimo da li smo u mogućnosti da Vam obezbedimo poručeni aritikal, ukoliko takva mogućnost
postoji, na dan otpreme Vašeg paketa bićete obavešteni od strane našeg operatera o statusu Vaše porudžbine.
Ukoliko nismo u mogućnosti da Vam obezbedimo poručeni artikal, takođe ćete biti kontaktirani od strane našeg operatera i
takođe ćete biti kontaktirani od strane našeg operatera i obavešteni da poručeni artikal više nije raspoloživ, te da smo
prinuđeni da Vam otkažemo porudžbinu.

Nastojimo da stanje proizvoda na sajtu bude ažurno ali zbog dinamičnosti postoji mogućnost da u određenim slučajevima
poručeni proizvod više ne bude raspoloživ u našem magacinu.

U slučaju da nakon izvršene porudžbine bude utvrđeno da je greškom na sajtu u odnosu na poručeni model označena pogrešna
cena, trgovac će nastojati da potrošača u što kraćem roku obavesti o uočenoj grešci i tačnom iznosu cene koja je za
poručeni model važila u trenutku porudžbine. U tom slučaju potrošač ima pravo da poručeni model plati prema
maloprodajnoj ceni koja je važila za poručeni model u trenutku porudžbine, ili da odustane od porudžbine.

NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje se vrši pouzećem iznosa sa narudžbenice prilikom preuzimanja pošiljke. Plaćanje se vrši u gotovini kuriru prilikom
dostave paketa.


ISPORUKA
Poručeni proizvodi putem Interneta biće Vam isporučeni posredstvom kurirske službe Dailyexpress u roku od 24h do 48h od
dana kada smo Vam potvrdili porudžbinu.

Cena dostave je 250 dinara.


Kurirska služba Dailyexpress dostavu pošiljke vrši radnim danima od 9 do 15h. Kurir će Vas kontaktirati pre nego što krene ka Vama
na telefon koji ste ostavili prilikom porudžbine. Ukoliko se niko ne javi na telefon, kurir će smatrati da nema nikog na adresi i
pokušaj isporuke će biti neuspeo. Kurir će uručenje pošiljke pokušati u dva navrata. Ukoliko oba pokušaja isporuke budu
neuspela pošiljka će nama biti vraćena i u tom slučaju će se smatrati da ste odustali od porudžbine. Bićete kontaktirani od
strane našeg operatera kako bi ustanovili razlog neuručenja i kako bi se dogovorili o eventualnom ponovnom slanju.


ZAMENA, ODUSTANAK i POVRAT novca

Ukoliko ste po prijemu pošilje ustanovili da Vam proizvod ne odgovara ili iz bilo kog drugog razloga želite da odustanete od
kupovine, rok za odustanak je 14 dana od dana prijema pošiljke. U slučaju odustanka od kupovine imate pravo da poručeni artikal
zamenite za drugi ili za drugu veličinu ili da Vam bude vraćen novac.

Kupljeni proizvod možete poslati putem kurirse službe po Vašem izboru.

Ukoliko ste se odlučili da izvršite zamenu ili ste odustali od kupovine potrebno je da nas obavestite pozivom na

telefon 062 960 60 27.

Poručeni proizvod bez prethodnog kontakta sa operaterom u Online prodavnici ne možete samoinicijativno menjati niti zahtevati
novac kao ni slati na adrese koje su navede na adresnici.
Nakon preuzimanja vraćenog artikla biće Vam poslat drugi artikal u zamenu ili vraćen novac u roku od 2 radna dana od dana prijema
vraćenog artikla.
Povrat novca se vrši elektronskim putem poštanskom uputnicom u roku od najviše 2 dana od dana prijema povrata pošiljke.

Nastojimo da dostava pošiljke prođe bez ikakvih propusta ali ukoliko se slučajno desi da po prijemu pošiljke ustanovite da
isporučena roba ne odgovara naručenoj ili da podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas kontaktirate na telefon

062 960 60 27 najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke.

Izjavu o odustanku možete skinuti ovde

Na osnovu člana 58. a u vezi članova 54. I 56. Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon),
kao i Zakona o trgovini (‘’Sl. glasnik RS’’ br. 53/10), osnivač donosi:

PRAVILNIK O ZAŠTITI POTROŠAČA I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJAI OPŠTE ODREDBE

Član 1.
Prodavac prodaje robu na malo potrošačima na način da vodi računa o pravu potrošača na zaštitu i da prodaju obezbedi pod jednakim uslovima na tržištu za sve potrošače.

Član 2.
Prodavac prilikom prodaje robe ne sme vršiti diskriminaciju potrošača na neki od načina predviđenih odredbama Zakona o
potrošačima.

Član 3.
Potrošač je svako fizičko lice koje kupuje robu za lične potrebe ili potrebe svog domaćinstva.

Član 4.
Ako je proizvod u prodaji, a služi kao izložbeni primerak na takvim proizvodima mora da stoji naznaka „uzorak“ ili „nije za

prodaju“. Isto tako ako se prodaje roba sa nedostatkom, ta roba mora fizički biti odvojena od ostale robe sa vidljivim nazivom
‘’roba sa nedostatkom’’.


II PRAVA I OBAVEZE POTROŠAČA

Član 5.
Potrošač ima pravo da kod trgovca na malo vrši kupovinu robe da bi zadovoljio osnovne potrebe, ima pravo na pravnu sigurnost i

informisanost u okviru obaveze i mogućnosti prodavca da mu pruži informaciju o vrsti robe koju prodaje, osnovnim osobinama robe
prema deklaraciji za svaku pojedInačnu robu, pravo na izbor pri kupovini, pravo na reklamaciju, na način regulisan ovim
pravilnikom i zakonskim propisima, pravo na obeštećenje kada je to opravdano.


Član 6.
Potrošač ima pravo na reklamaciju na način regulisan odredbama ovog Pravilnika u skladu sa zakonskim propisima.

Član 7.
Potrošač nema pravo na reklamaciju ako se utvrdi da su nedostaci nastali njegovom krivicom ili ako reklamira van zakonom
propisanog roka.

Član 8.
Potrošač ima pravo da od prodavca dobije tačne, potpune, i jasne informacije o stvarnim svojstvima i karakteristikama robe koju
želi da kupi: osnovnim obeležjima robe koju želi da kupi, prodajnoj ceni, načinu plaćanja, načinu reklamacije, roku za
reklamacije i sva druga obaveštenja u skladu sa članom 16. Zakona o zaštiti potrošača.

Član 9.
Potrošač ima pravo da se upitom na broj 062 960 60 27 informiše o svojim pravima uvidom u Zakon o zaštiti potrošača i Pravilnik o
načinu rešavanja reklamacija.

Član 10.
Prodavac nije u obavezi evidentiranja prometa putem fiskalne kase s obzirom na šifru delatnosti 4791 za koju ne postoji obaveza
evidentiranja prometa putem fiskalne kase.

III OBAVEZE PRODAVCA

Član 11.
Prodavac vrši prodaju robe poštujući odredbe zakonskih propisa koje se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnost potrošača, kao da
vrši prodaju na način da se zaštite ekonomski interesi potrošača.

Član 12.
Prodavac prodaju ne sme uslovljavati na način da prodaju jedne vrste robe veže prodajom druge robe.

Član 13.
Prodavac ne sme obmanjivati potrošače na način da daje netačne, nepotpune, neosnovane, nejasne ili dvosmislene informacije ili
prećutkivati podatke o stvarnim svojstvima i karakteristikama robe.Sva roba u prodaji mora biti propisno deklarisana i podaci na
deklaraciji se ne mogu menjati od strane prodavca.

Član 14.
Prodavac je obavezan da proda potrošaču količinu koju traži ako ima tu količinu na raspolaganju.

Član 15.
Potrošaču se propisno ima upakovati roba, ako nije u propisanoj ambalaži (kutije). Ako se na zahtev potrošača vrši posebno
pakovanje u pojednačne kese ono se ne sme naplaćivati.


IV POSTUPAK REKLAMACIJE

Član 16.
Potrošač reklamaciju može izvršiti samo u pisanoj formi, odnosno u formi Reklamacione izjave koju šalje nazad zajedno sa robom
koju reklamira.
Potrošač ima mogućnost povraćaja novca ili zamene proizvoda u roku od 14 dana od dana kupovine za robu, ukoliko je istu nabavio
putem internet prodaje, bez da postoji reklamacija na robu kupljenoj na ovaj način (bez objašnjenja) pod uslovom da robu
vrati u original amabalaži u kojoj je isporučena.Roba koja je predmet prodaje je roba za koju se ne izdaje garantni list već važe opšti uslovi garancije iz Zakona o Zaštitii potrošača.
Potrošač ima pravo prigovora-reklamacije na kupljeni robu, zbog nedostatka u izradi koje uvidi u roku od šest meseci od dana kupovine
Potrošač može reklamaciju podneti i u pismenoj u formi u vidu zapisnika koji je sastavni deo ovog Pravilnika. Za reklamacije za
kupljenu robu putem internet prodaje potrošač može uložiti pismeni prigovor pismeno pisanom porukom na telefon 062 960 60 27

U zapisnik o reklamaciji se unose sledeći podaci:

naziv robe
ime, prezime, adresa i kontakt telefon potrošača - primaoca
datum prodaje
datum reklamacije
opis nedostatka na robi prema opisu potrošača
zahtev potrošača ( otklanjanje greške kod robe , zamena ili
vraćanje novca)
primedbe prodavca - u vezi sa reklamacijom, posebno da li je do reklamacije došlo zbog pogrešnog rukovanja od strane potrošača
ili je posledica greške prodavca (proizvođača)potpisi potrošača i lica ovlašćenog za primanje reklamacija.

Zapisnik se sastavlja u dva primerka, od kojih se jedan ostaje potrošaču, jedan primerak ostaje prodavcu.
Član 17.
Lica ovlašćena za odlučivanje o reklamacijama su određena Odlukom.
Ovlašćeno lice može odbaciti kao neosnovan prigovor - reklamaciju potrošača, ako nesumnjivo utvrdi da je nedostatak na robi nastao
krivicom potrošača, odnosno usled nepridržavanja uputstva za upotrebu, odnosno ako roba-proizvod nije korišćen i održavan u
skladu sa deklaracijom na robi.

Član 18.
Ukoliko lice ovlašćeno za odlučivanje o reklamacija oceni reklamaciju opravdanom, obaveštava pismenim i usmenim putem
potrošača o svojoj odluci, I preduzima mere u skladu sa zahtevom potrošača:

da se izvrši zamena kupljene robe za novu robu, odnosno robu odgovarajuće marke (modela, tipa) ili da mu se vrati iznos plaćen za tu robu u visini maloprodajne cene te robe na dan vraćanja ili otkloni nedostatke na robi.
Ako ovlašćeno lice proceni da reklamacija nije opravdana, o tome isto u pismenoj formi obaveštava poslovođu a isti potrošača u
pismenoj formi, uz jasno navođenje razloga neprihvatanja reklamacije.
Ukoliko Kupac nakon telefonskog ili ličnog kontakta odbije da primi robu koja nije opravdana reklamacija, u roku od tri radna
dana, ovlašćeno lice će brzom poštom dostaviti na kućnu adresu kupcu robu sa obrazloženjem iz kojih razloga se ne prihvata reklamacija.

Član 19.
Ako je od izvršene kupovine proteklo više od 6 meseci, ovlašćeno lice će odbiti zahtev potrošača za reklamaciju.

Član 20.
Ako ovlašćeno lice smatra da je reklamacija potrošača opravdana, a potrošač zahteva zamenu reklamirane robe robom iste vrste,
uradiće zamenu odmah i dostaviti je najkasnije u roku od 15 dana ukoliko nije odmah raspoloživa.

Član 21.
Ako je reklamacija opravdana, a potrošač zahteva da mu se vrati novac, potrošaču će se novac vratiti po maloprodajnoj ceni
reklamirane robe na dan kada je obuću, odnosno robu kupio.

Član 22.
Ako je reklamacija potrošača osnovana, potrošač može da zameni reklamiranu robu, robom druge vrste.

Član 23.
Reklamacijama podleže i roba kupljena na akcijama, sniženjima i rasprodajama.Reklamaciji ne podleže roba koja se prodaje sa
oznakom ‘’roba sa nedostatkom’’.

Član 24.
Za maloletna lica reklamaciju mogu izvršiti samo roditelj odnosno staratelj.V POSEBNI – SLUČAJEVI REKLAMACIJE

Član 25.
Ako se reklamira roba i utvrdi nedostatak koji je nastao kod proizvođača prodavac je obavezan o nedostatku obavestiti
dobavljača.

VI NAKNADA ŠTETE

Član 26.
Potrošač ima pravo da u slučaju uništenja, gubitka ili oštećenja robe tokom transporta traži isporuku nove robe, a u slučaja
slanja robe na zamenu ili reklamaciju da mu se na ime naknade štete isplati novčana vrednost u visini maloprodajne cene te robe
na dan vraćanja.

Član 27.
Pravo iz člana 26 Pravilnika potrošač ostvaruje podnošenjem zahteva. Lice koje je dovelo do uništenja, gubitka ili oštećenja
robe dužno je u roku od 8 dana od dana podnošenja zahteva da postupi po zahtevu.


VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 31.
Potrošač je ovim Pravilnikom obavešten o obimu, uslovima i načinu reklamacije robe, gde i kome se podnosi reklamacija kao i ostalim odredbama.

Za sve što ovim Pravilnikom nije obuhvaćeno primenjivaće se odredbe Zakona o zaštiti potrošača.